מהן תקנות הבטיחות לבתי עסק?

buisness-firee

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, נועד להבטיח את שלום הציבור ובריאותו וכמו כן, גם את הבטיחות של הנמצאים בבית עסק מסוים. החוק קובע את הבטחת קיום הדינים אשר נוגעים לתכנון, לבניה ולשירותי הכבאות בעסקים בארץ. חשוב להדגיש כי דרישות הבטיחות של הרשות הארצית לכבאות והצלה משתנות בהתאם לסוג העסק, לדוגמה הדרישות של שרותי הכבאות לעסקים המבקשים רישיון עסק בתחום הבריאות (בתי מרקחת, מעבדות רפואיות, מרכזי טיפול וכד') שונות מהדרישות לרישוי עסקים בתחום הנופש והפנאי. לכן, יש להגיש בקשה לרשות הארצית לכבאות והצלה וזו תשלח מפקח בטיחות אש מוסמך שיבקר בנכס בו ממוקם העסק ויעביר רשימה מסודרת של סידורי הכבאות שיש להסדיר במקום.

דרישות ואישורי בטיחות למבנה

כאמור, על פי החוק בישראל נדרש כל עסק להשיג אישורי בטיחות אש למבנה בו נמצא העסק. לעיתים חייב בעל העסק לבצע שינויים במבנה של בית העסק כמו התקנת דלתות אש למילוט מהיר מהמקום, התקנת מערכות לגילוי אש ועשן, מערכות שליטה בעשן, ציוד לכיבוי אש (ספרינקלרים, ארון כיבוי אש, זרנוקים, מטפי כיבוי אש וכו'). כדי להשיג את האישור, מומלץ לפנות למומחה בטיחות אש מוסמך ומקצועי וזה מלווה את בעל בית העסק ומציע עבורו פתרונות איכותיים ואמינים למניעת שריפות בעסק וכדי למזער נזקים ולהשתלט על האש בקרות אירוע כמו שריפה בבית העסק.

סקר סיכוני אש

מומחה בטיחות אש מבצע סקר סיכוני אש במבנה בו נמצא העסק ומתכנן מערכת יעילה ואפקטיבית, אך גם חסכונית, לגילוי וכיבוי אש. יש להכיר את תקנות הבטיחות הקבועות בחוק וחשוב כי כל בעל בית עסק ידאג לקבל את האישור הנדרש משרותי כבאות אש והצלה על מנת להבטיח את שלום לקוחותיו ואת שלום הציבור השוהה במבנה, וכדי להגן על העובדים ועל הרכוש היקר שנמצא בעסק. עם אש לא משחקים לכן יש להקפיד על ציוד לגילוי וכיבוי אש איכותי שעומד בתקנים הנדרשים ומבטיח הגנה יעילה במקרי שריפה. לאחר התקנת הציוד כנדרש בתקנות ימליץ מפקח מטעם שרותי כבאות אש לרשות המקומית על מתן רישיון עסק או מתן אישור זמני מוגבל בזמן במהלכו מתחייב בית העסק לבצע את סידורי הבטיחות הנדרשים.

26 במאי 2015 / מידע מקצועי

Share the Post

Call Now Button