מהן דרישות כיבוי אש לטופס 4?

insurance

טופס ,4 הנקרא גם טופס אכלוס, נועד לאשר כי המבנה בטוח וראוי לשימוש למגורים ולאכלוס וכי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר הבנייה שקיבל הקבלן או היזם. אפשר להגיש טופס 4 גם אם טרם הסתיימו כל העבודות במבנה, כל עוד הן אינן מונעות שימוש ראוי למגורים ולאכלוס המבנה. כדי לקבל טופס 4 נדרש הקבלן לצרף אישורים שונים, ביניהם אישור משירותי כבאות אש. אחרי קבלת טופס 4 ניתן לחבר את המבנה לתשתיות השונות כמו חשמל, מים, טלפון וכדומה.

חשוב לציין כי ללא אישור כיבוי אש לא ניתן לקבל טופס 4, האישור נועד להבטיח כי המבנה עומד בכל דרישות התקן לבטיחות מפני שריפות, לרבות מניעת שריפות והתמודדות עם שריפות במבנה. למעשה, זהו האישור המורכב ביותר מאחר וכל המערכות לכיבוי אש חייבות להיות בהתאמה מוחלטת לתכניות שאושרו בעת קבלת ההיתר לבנייה. שירותי כבאות אש מוודאים כי המערכות שהותקנו בדירות ובשטחים הציבוריים של המבנה יושמו על ידי הקבלן והן מכסות את כל התרחישים האפשריים למקרי שריפה בבניין.

דרישות כיבוי אש לקבלת טופס 4

כדי לקבל טופס 4 יש לצרף טופס חתום על ידי נציג כבאות מקומי. הטופס חייב לכלול סעיפים שונים בהתאם לסוג המבנה כגון:

  • התקנה של מערכת גלאי עשן במבנה בהתאם לתקנים המחייבים, לרבות התקנת גלאי עשן עצמאיים.
  • מיקום ציוד כיבוי אש בכל קומה במבנה.
  • התקנה של מערכת ספרינקלרים בבניין.
  • התקנת מערכות כיבוי אש בבניין כמו ארונות כיבוי אש וציוד מתאים לבנייני קומות.
  • התקנה של גלגלון באורך של 30 מ' עם מזנק צמוד.

חשוב לדעת כי יש הבדל בין מערכות כיבוי אש הנדרשות לקבלת טופס 4 לבית פרטי לבין המערכות וציוד כיבוי אש החייבים להיות מותקנים בבניין מגורים, מבנה תעשייתי או מסחרי ובמגדלי משרדים. כדי לקבל טופס 4 לאכלוס בית פרטי יש לעמוד בכל התקנות לבטיחות אש כגון גלאי אש עצמאי בכניסה לכל אחד מחדרי השינה במבנה, בכל הקומות, גלגלון כיבוי אש הממוקם בכניסה לבית ובנוסף לגלגלון יש לוודא כי קיים גם מטף כיבוי אש בסמוך לכניסה לבית הפרטי, המטף חייב להיות של 3-6 ק"ג.

רק לאחר בדיקה של נציג מטעם מכבי אש אפשר לקבל טופס 4 על מנת לאכלס את המבנה, גם אם נותרו עבודות שונות כמו צבע. האחריות על טופס 4 מוטלת על היזם או הקבלן וללא הטופס המבנה אינו כשיר לאכלוס ולמגורים.

26 בספטמבר 2017 / מידע מקצועי

Share the Post

Call Now Button